In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2050 naar 400.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.