Privacy verklaring ZorgOber

ZorgOber vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. ZorgOber wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat ZorgOber zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die ZorgOber verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ZorgOber verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgober.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoelen

ZorgOber verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

 • Om uw aanvraag af te handelen nadat uw een dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die u hebt afgenomen.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Om een account voor u aan te maken nadat u zich heeft geregistreerd.
 • Om op basis van uw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming.
 • Klantgerichtheid en service – bijvoorbeeld voor het sturen van een ZorgOber naar de juiste locatie.
 • Bedrijfsefficiëntie – bijvoorbeeld door geografische informatie over boekingsactiviteiten in een bepaalde regio te analyseren, waarbij het individu anoniem blijft.
 • Goed werkgeverschap – zoals de dienstroosters van ZorgObers

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. ZorgOber gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let ZorgOber scherp op goede naleving van de privacywetgeving.

Hoe lang ZorgOber persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wanneer wij bijvoorbeeld uw verjaardag of jubileum weten dan sturen wij u het volgende jaar bijvoorbeeld een nieuw aanbod voor onze diensten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@zorgober.nl.

Vragen, klachten of geschillen

Iedereen die vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kan contact opnemen via het contactformulier op de website van ZorgOber.

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen V.O.F. ZorgOber (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), zijn de Vennoten.

Contactgegevens
V.O.F. ZorgOber
Markendaalseweg 44 B210
4811KC, Breda

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer H522713070000

Delen van persoonsgegevens door ZorgOber met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website en cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd.
Bij bezoek aan de ZorgOber.nl-website wordt een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de ZorgOber.nl-site voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZorgOber en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgober.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ZorgOber persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@zorgober.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van ZorgOber die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Breda, april 2018